EN ESKİ KÜRT ALFABESİ

İbn Wahşiyye’ye Ait Şewqu’l-Müsteham Fi Marifeti Rumuzu’l-Aqlam (Kalemlerin Sembollerini Öğrenmeye Tutkun Kimsenin Arzusu) İsimli Eserinde Kürdlerin Kullandığı Alfabeyi Gösteren Orijinal Kısım. (Londra British Müzesi 440. H. 173)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !